Święty Mikołaj wraz z BKS Bielawianka

Święty Mikołaj wraz z BKS Bielawianka
jedzie do najbardziej potrzebujących
dzieci z Bielawy.

Słodycze i witaminy w owocach dotrą
do najbardziej potrzebujących rodzin.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie!